HELT NATURLIGT

För oss handlar ett långsiktigt företagande i praktiken om sunt förnuft - om att förena vårt ansvar att driva ett lönsamt företag med vårt ansvar för att lämna över en hållbar värld till våra barn, barnbarn och generationerna efter dem. Detta genomsyrar hela vår verksamhet, från hur vi väljer material i våra produkter till vår syn på kvalitet kontra slit-och-släng.


Verksamhetssystem enligt ISO9001 kvalitet och ISO14001 miljö

Vårt synsätt är att kvalitet och miljö hör tätt samman. Som första företag i Sverige certifierades vi 1996 samtidigt för kvalitet och miljö enligt ISO9001 och ISO14001. Syftet med verksamhetssystemet är att styra och utveckla våra arbetsprocesser med målet att generera nöjda kunder, motiverade medarbetare och en god lönsamhet med minsta möjliga miljöbelastning. Vi märker produkter med Svanen och Bra Miljöval men har också tagit fram vår egen miljösymbol som vi sätter på produkter där våra egna miljö- ambitioner gått längre och på produkter i kategorier som annars saknar miljökriterier. Mer om vårt miljöarbete kan du läsa om här.

naturgreen_choiseVIsymbol